Wakacje poza UE. Medyczna marihuana w Tajlandii, Turcji, Egipcie, USA, na Kubie i Japonii.

Jeśli planujesz wyruszyć z medyczną marihuaną poza granice Unii Europejskiej, ważne jest, aby upewnić się, że kraj docelowy dopuszcza stosowanie medycznej marihuany i że posiadasz odpowiednie dokumenty, które potwierdzają legalność przewożonych leków. W niektórych krajach, takich jak Kanada czy niektóre stany w USA, medyczna marihuana jest legalna i akceptowana, jednakże wymagane są specjalne dokumenty oraz pozwolenia.

Marihuana medyczna w Tajlandii

Od 2018 roku medyczna marihuana stała się legalna w Tajlandii, co oznacza, że jej stosowanie stało się legalne. Niemniej jednak, używanie medycznej marihuany było dozwolone tylko wtedy, gdy stan zdrowia pacjenta uzasadniał jej zastosowanie w celach terapeutycznych. W takim przypadku pacjent był zobligowany do uzyskania recepty od lekarza i nabywania leku w aptece. Warto zaznaczyć, że ta regulacja dotyczyła jedynie obywateli kraju.

W styczniu 2022 roku rząd Tajlandii podjął decyzję o usunięciu marihuany z listy narkotyków, co de facto legalizuje jej rekreacyjne stosowanie w kraju. Ponadto, zezwolono na produkcję różnych produktów, takich jak żywność czy kosmetyki, zawierających konopie indyjskie. Jednakże, nie jest dozwolone podróżowanie z medyczną marihuaną do Tajlandii bez wcześniejszego uzyskania specjalnego pozwolenia. Warto zaznaczyć, że Tajlandia legalizowała jedynie marihuanę w celach rekreacyjnych, a wciąż stosuje restrykcyjne przepisy wobec medycznej marihuany. W przypadku medycznej marihuany, należy skontaktować się z Ambasadą Tajlandii w Warszawie w celu uzyskania odpowiedniego pozwolenia i zapoznania się z lokalnymi przepisami.

Podróżowanie do Turcji z konopiami medycznymi

W Turcji od 2016 roku zezwolone jest stosowanie konopi do celów medycznych. Jednakże, aby uzyskać dostęp do leków konopnych, pacjenci muszą posiadać receptę wystawioną przez tureckiego lekarza. Leki konopne są kontrolowane przez państwo, podobnie jak inne narkotyki, takie jak morfina. Tylko lekarze uprawnieni do przepisywania narkotyków, są w stanie przepisać leki na bazie konopi.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi od 2016 roku, lekarze przepisują konopie indyjskie dopiero po wypróbowaniu innych metod leczenia, które okazały się nieskuteczne. Pacjenci nie mają możliwości kupowania pąków konopi indyjskich, ale mają dostęp do preparatów, takich jak Dronabinol, Sativex lub różne oleje z konopi indyjskich, zgodnie z przepisami.

Niemniej jednak, odpowiedź brzmi: NIE. Nie jest legalne podróżowanie z medyczną marihuaną do Turcji, ponieważ Turcja wciąż traktuje marihuanę jako nielegalną substancję. Turcja posiada bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące narkotyków, a w przypadku posiadania lub handlu nimi grozi surowa kara, nawet dożywocie. W związku z tym, nie zaleca się próby przewożenia medycznej marihuany do Turcji.

Egipt i prawo dotyczące legalności konopi

W Egipcie obowiązują bardzo restrykcyjne przepisy narkotykowe, które zakazują zarówno posiadania jak i spożywania marihuany. Niemniej jednak, w praktyce, można spotkać na ulicach zarówno handlarzy jak i osoby palące marihuanę publicznie. Należy jednak pamiętać, że przestrzeganie prawa w Egipcie jest bardzo ważne, a łamanie przepisów narkotykowych może grozić poważnymi konsekwencjami prawnymi, takimi jak kara więzienia czy grzywna.

Odpowiedź brzmi zatem: Nie, nie jest legalne przewożenie medycznej marihuany do Egiptu, ponieważ marihuana jest tam nielegalna, a przemyt i posiadanie narkotyków może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Jak sytuacja wygląda w USA ?

W 37 stanach USA medyczna marihuana jest legalna, jednakże w większości przypadków jest dostępna tylko na terenie danego stanu, na podstawie stanowej licencji. Przewożenie medycznej marihuany z innego kraju do USA jest nielegalne i traktowane jako przestępstwo przez służby graniczne i celne, bez względu na posiadanie recepty. Osoby, które próbują przywieźć marihuanę, są narażone na odmowę wstępu do kraju oraz na inne konsekwencje prawne.

Jeśli chodzi o turystów, którzy chcą skorzystać z medycznej marihuany w USA, możliwość uzyskania licencji i zakupu na miejscu jest dostępna tylko dla zarejestrowanych rezydentów danego stanu. W związku z tym, nawet w stanach, gdzie marihuana jest legalna do użytku rekreacyjnego, turystom nie wolno jej spożywać ani przewozić do kraju. W przypadku próby wprowadzenia marihuany do USA, służby celne i graniczne mogą podjąć środki karne i zdecydować o deportacji z kraju. Dlatego też, nawet w stanach, gdzie legalna jest medyczna i rekreacyjna marihuana, turystom sugeruje się pozostanie w granicach prawa i nie próbowanie przewozić jej z zagranicy.

Co z wyjazdem na Kubę ?

Zgodnie z obowiązującym prawem na Kubie, marihuana – zarówno ta rekreacyjna, jak i medyczna – jest nielegalna, a za jej posiadanie grozi surowa kara. W praktyce, palenie marihuany na Kubie jest rzadkością, a niska jakość dostępnych na rynku narkotyków i ryzyko aresztowania stanowią poważne ograniczenia dla użytkowników. Warto zdawać sobie sprawę z restrykcyjnych przepisów i unikać narażania się na problemy z prawem. Jeśli pacjent potrzebuje medycznej marihuany podczas pobytu na Kubie, powinien skonsultować się z kubańskim lekarzem, aby uzyskać alternatywne formy leczenia.

Jak wygląda sytuacja z podróżowaniem z medyczną marihuaną do Japonii ?

Japońskie prawo delegalizuje zarówno rekreacyjne, jak i medyczne zastosowanie marihuany od ponad 70 lat, a także znacząco ogranicza badania nad jej właściwościami. Surowe i represyjne przepisy wpływają na społeczną percepcję marihuany, co z kolei utrzymuje surowe prawo. Przykłady przedstawione w dwóch studiach przypadków pokazują, jak marihuana jest postrzegana w japońskim społeczeństwie. Obecnie marihuana medyczna jest nielegalna w Japonii. W 2007 roku firma japońska Otsuka Pharmaceuticals udzieliła licencji na badania nad Sativex opracowanym przez GW Pharmaceuticals, jednakże nie doprowadziło to do legalizacji leków z marihuaną w Japonii.

Warto jednak pamiętać, że w niektórych krajach, takich jak Chiny, Indie czy Arabia Saudyjska, marihuana i inne substancje konopi są uznawane za nielegalne, a przewóz takich substancji może skutkować surowymi konsekwencjami prawno-karnymi, włącznie z karą śmierci.

Podróżując z medyczną marihuaną poza granice UE, należy zachować ostrożność i unikać zachowań, które mogą przyciągnąć uwagę organów ścigania lub celników. Przypominamy, że przewóz nielegalnych substancji narkotycznych jest surowo karany w większości krajów na świecie. Przed podróżą warto dokładnie zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi medycznej marihuany i uzyskać odpowiednie dokumenty, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Należy pamiętać, że podane informacje obowiązują na dzień 12.04.2023.

Udostępnij