Podróż z medyczną marihuaną w Europie oraz poza UE

Zbliżające się wiosna i lato przypominają o planowaniu wakacji i podróży.Przemieszczanie się z medycznymi konopiami po kraju nie wymaga dodatkowych procedur. Dla pacjentów korzystających z medycznej marihuany, wyjazd za granicę może być jednak problematyczny. W artykule omówimy, jak powinno wyglądać podróżowanie z medyczną marihuaną i jakie dokumenty są potrzebne do przekroczenia granicy. 

Jak zaplanować podróż podczas terapii medyczną marihuaną ?

Planując podróż zagraniczną z medyczną marihuaną, trzeba pamiętać, że wymaga to dodatkowych formalności, które są czasochłonne i wymagają planowania z wyprzedzeniem. Aby bezpiecznie podróżować z konopiami leczniczymi po kraju, konieczne jest posiadanie wydrukowanej recepty, faktury imiennej potwierdzającej zakup leku, zaświadczenia o leczeniu oraz opakowania aptecznego. Jeśli planujesz podróż z medyczną marihuaną poza krajem, potrzebujesz dodatkowego dokumentu, a procedura uzyskania go może trwać ponad 14 dni. W przypadku podróży do krajów spoza Unii Europejskiej, takich jak Wielka Brytania, nie ma konieczności uzyskiwania podpisu lekarza, co może wpłynąć na czas oczekiwania na dokumenty. Dlatego ważne jest, aby rozpocząć formalności odpowiednio wcześniej, aby uniknąć nieprzyjemności.

Jakich dokumentów potrzebuję aby podróżować z medyczną marihuaną ?

Jeśli planujesz podróżować z medyczną marihuaną poza granice Polski, musisz posiadać odpowiednie dokumenty. Wymagana jest wydrukowana recepta na lek, faktura imienna potwierdzająca zakup, urzędowo poświadczone dokumenty wywozu leku oraz lek w opakowaniu aptecznym.

Aby wyjechać na ponad 30 dni z medyczną marihuaną, potrzebujesz osobnego dokumentu wywozu dla każdego leku. Jeśli przyjmujesz dwa leki przez ponad miesiąc, będziesz potrzebować czterech dokumentów wywozu.

Według informacji ze strony Krajowej Administracji Skarbowej, „Zaświadczenie to jest wydawane albo uwierzytelniane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego osobom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zamierzają udać się do innego państwa obszaru Schengen w okresie, w którym zgodnie z receptą lekarską muszą zażywać środki odurzające lub substancje psychotropowe. Maksymalny okres ważności zaświadczenia wynosi 30 dni.”

Aby uzyskać poświadczony dokument wywozu, należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie wraz z aktualnym zaświadczeniem o leczeniu.

Jak uzyskać dokument przewozu medycznej marihuany ?

Przed wyjazdem z medyczną marihuaną, należy skontaktować się z kliniką, w której jest prowadzone leczenie. Oprócz wystawienia recepty na susz konopny przeznaczony dla pacjenta, lekarz musi wystawić odpowiednie zaświadczenie na czas podróży.

Dokument ten umożliwia przewożenie środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze wewnątrz Unii Europejskiej, zgodnie z art. 75 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen. Wzór tego dokumentu jest również określony w polskim rozporządzeniu.

Zaświadczenie wypełnione przez lekarza należy złożyć w dwóch egzemplarzach w właściwym wojewódzkim inspektoracie farmaceutycznym do uwierzytelnienia, razem z kopią recepty. Można to zrobić osobiście w urzędzie lub wysłać dokument pocztą.

Warto złożyć dokument co najmniej 15 dni przed dniem przekroczenia granicy Polski, ponieważ dokument umożliwiający wywóz wydawany jest na okres nie dłuższy niż 30 dni, a każdy lek wymaga osobnego dokumentu wywozu.

W zgodzie z przepisami art. 75 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen, pacjent w trakcie leczenia medyczną marihuaną może przewozić odpowiednią ilość leku na tereny państw strefy Schengen, zakupionych na podstawie recepty Rpw wystawionej przez lekarza, pod warunkiem posiadania stosownego zaświadczenia w przypadku kontroli.

Należy pamiętać jednak, że medyczna marihuana jest nielegalna w takich krajach, jak:

 • Albania
 • Białorus
 • Bośnia i Hercegowina
 • Rosja
 • Serbia
 • Słowacja

Warto zauważyć, że w wielu krajach nawet substancja CBD, która nie wykazuje działania psychoaktywnego, jest zabroniona lub dozwolona jedynie w określonych stężeniach.

Podróżowanie z medyczną marihuaną poza kraje UE

Przy przewożeniu medycznej marihuany poza Strefę Schengen należy liczyć się z konkretnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi leku w kraju docelowym. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przewozu substancji psychoaktywnych w celach leczniczych do państw spoza strefy Schengen, konieczne jest skontaktowanie się z ambasadą danego kraju. Uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące możliwości przewozu leku .

Nie można zabrać leku do państw takich jak:

 • Algieria
 • Arabia Saudyjska
 • Bahrajn 
 • Egipt
 • Irak
 • Jemen
 • Jordania
 • Katar
 • Kuwejt 
 • Liban
 • Libia 
 • Maroko
 • Mauretania
 • Sahara Zachodnia
 • Oman
 • Palestyna
 • Sudan
 • Syria
 • Tunezja
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
Udostępnij